http://run.to/foot

FOOT
Obsah
Nové
Běh
  Rukoveť
  Maratón
  Kalkulačky
  Odhad časů
  Běh v Praze [7]
  Závody
  SW
Boty
  Recenze [5]
Plavčo
  Bazény [23]
:-D
  Links
  Profile
  QuestBook
  Bazar [Přidat]
  Feedback

Download
Lokálně
 Tréninkový deník
=->
 Oddílová evidence

Google search
Dotaz:

Jazyk:


Altavista search
Dotaz:

Jazyk:

Maratónský příběh
První dvě desetiletí patého století před n.l. bývájí označována jako klíčová v historii lidstva. Byla to léta válek mezi Peršany a Řeky. Mocná Perská říše se v roce 546 před n.l. rozšířila z Asie do Egypta až do oblasti kde dnes leží Turecko. Tato mocná říše jako první vybudovala Suezský průplav, který spojil Středozemní a Rudé moře.

Naopak Řecko bylo rozdrobeno do velkého množství nezávislých městských států nazývaných poleis. Tyto městské státy vyrostly na základech demokratických principů, které přetrvávají do dnešních dní. Atény se nakonec staly největším a nejvíce prosperujícím městským státem. Jiný řecký polis - Sparta - nebyl tak demokratický. Udržoval si své krále a zachovával konzervativní, přísnou společnost založenou na vojenském výcviku a umění války.

Řecko - Perské války
Perská říše v průběhu let expandovala do středomoří a tak ovládla některá Řecká sídla. Ionia byla jedním z takových sídel. Po mnoho let se její obyvatelé snažili vzbouřit se, ale povstání byla vždy potlačena silnou perskou armádou. Od roku 490 před n.l. byla perská armáda připravena dále se rozšiřovat směrem do Evropy. Peršané soustředili velkou sílu v okolí Atén na pláních Maratónu a připravovali se k útoku.

Phiddipidesova role
Peršané pod velením Dariuse měli drtivou převahu a tak Athény nutně potřebovaly pomoc Sparťanské armády, aby byly schopny čelit útoku. Čas se krátil a tak aténští generálové vyslali Phidippidese/Philippidese - profesionálního běžce a vojenského posla, aby poprosil Spartu o pomoc. Cesta byla hornatá, nerovná a dlouhá 140 mil. Phidippides ji urazil přibližně za 36 hodin. Sparta souhlasila s tím že pomůže, ale nedostaví se na bojiště dřív než bude měsíc v úplňku, dle zbožné víry. To by ale znamenalo, že Atény by musely čelit Perské armádě sami. Phidippides tedy vyrazil zpět do Atén (dalších 140 mil :-) se špatnou zprávou. Athénská armáda vedená Miltiadesem včetně Phidippidese okamžitě vyrazila na pláně Maratónu, aby se připravila na bitvu.

Bitva o Maratón
Perská armáda byla čtyřikrát silnější, přesto atéňané vyrazili do mohutného útoku, který se zdál být sebevražedným. Kupodivu ale na sklonku dne leželo na bojišti 6400 mrvých peršanů, ale atéňanů bylo zabito pouze 192. Přeživší peršané se nalodili a po moři vyrazili k Aténám doufaje, že překvapí Řeky dříve než stihnou znovu uspořádat svoje vojsko.

Phidippides byl znovu povolán, aby běžel do Atén (26 mil) a donesl zprávu o vítězství u Maratónu a varoval před nebezpečím hrozícím od perských lodí. Navzdory vyčerpání z předchozího běhu do Sparty a zpět, dopoledního boje v těžkém brnění Phidippides přijal výzvu.

Se sebezapřením dokázal překonat hranice běžné lidské vytrvalosti a dorazil do Atén snad za 3 hodiny. Doručil svou zprávu, když vyslovil známou větu "Radujte se - zvítězili jsme!", a krátce na to zemřel vyčerpáním.

Sparta a ostatní řecké polies konečně přišly Aténám na pomoc a dokázali odvrátit perský pokus o ovládnutí Řecka.

Zrod olympijského maratónského závodu
Řecké vítězství bývá někdy označováno jako rozhodující událost v historii lidstva protože zabráníla peršanům v ovládnutí Evropy. Vítězsví dodalo řekům nevídané sebevědomí a důvěru v jejich vládu a kulturu. V následujících dvou stoletích se řecká kultura rozšířila do všech koutů tehdy známého světa.Předchozí Listování Následující

Homepage: http://run.to/foot - EMail: ultradvorka@email.cz
Dvorka - member of the e-mental ring, is powered by Radio1 & Linux & GIMP.
Martin Dvorak
1997-2002
Aktuálně
 Co je nového
 Deník Sport
 Počasí
 Věštba

Konference
 Běh
 Atletika
 Kolo
 Velo

Linky
Seznam
 Atletika
 Závody
Stránky
 beh.cz
 Spanker
 Bróťa
 TvBoss
 Klub 100 M
 Veteráni
Spanker
 Společné tréninky
 Autem na závody
=->
 Runner's world

FOOT mailing list

Jméno:

Email:[ Info ]